Σταθερός ο όγκος του λιανικού εμπορίου στην Κύπρο τον Αϋγουστο

Print Friendly and PDF

Το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,7% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και κατά 0,3% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Αύγουστο, ο όγκος λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ, ενώ αυξήθηκε κατά 0,5% στην ΕΕ28. Το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,5% στην ΕΕ28.

Στην Κύπρο ο όγκος του λιανικού εμπορίου παρέμεινε σταθερός (0,0%) τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο και αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση κατά 0,7% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, οφείλεται σε άνοδο 1,3% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και κατά 0,5% στα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 0,4%.

Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου κατά 0,3% οφείλεται σε αύξηση 0,9% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,6% και τα μη εδώδιμα προϊόντα κατά 0,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (+ 1,4%), τη Δανία και το Λουξεμβούργο (+ 1,3%) καθώς και τη Γαλλία (+ 1,2%), ενώ παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,2%), στην Κροατία (-1,9%) και στη Λιθουανία (-1,0%).

Η αύξηση κατά 3,7% του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017, σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2016, οφείλεται σε αύξηση 5,1% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 2,3% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 0,6%. Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου κατά 3,5% οφείλεται σε αύξηση 5,4% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 1,9% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, ενώ τα καύσιμα αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,1%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Ρουμανία (14,0%), τη Μάλτα (+ 9,8%) και την Ιρλανδία (+ 8,2%), ενώ παρατηρήθηκε μείωση στο Λουξεμβούργο (- 25,3%).