Σταθμός η έναρξη παροχής Υπηρεσιών Μετεωρολογικού Ραντάρ, λέει ο Υπ. Γεωργίας

Print Friendly and PDF

Σε μια εποχή που η αυξανόμενη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων ωθεί τις Μετεωρολογικές Υπηρεσίες παγκόσμια στην ανάπτυξη δικτύων μετεωρολογικών σταθμών ως την κύρια μέθοδο παρακολούθησης της βροχόπτωσης σε πραγματικό χρόνο, η έναρξη παροχής Υπηρεσιών Μετεωρολογικού Ραντάρ προς το Τμήμα Μετεωρολογίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης.

Σε ομιλία του στα εγκαίνια του Μετεωρολογικού Ραντάρ, ο κ. Κουγιάλης χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα, σταθμό για το Τμήμα Μετεωρολογίας.

«Η γνώση του παρόντος καιρού αλλά και η ακριβής πρόγνωση του για το χρονικό διάστημα των επόμενων δύο – τριών ωρών, έχουν πολύ μεγάλη επιχειρησιακή σημασία. Η γνώση αυτή δεν αφορά μόνο στην ικανοποίηση των ακαδημαϊκών – ερευνητικών θεμάτων, αλλά και σε μια σειρά από ανάγκες όπως η αεροναυτιλία, η ναυσιπλοΐα, η ασφάλεια των πτήσεων και των πλοίων, οι έρευνες που διεξάγονται στην οικονομική αποκλειστική ζώνη της Κύπρου καθώς επίσης και η έγκυρη ενημέρωση του κοινού για την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων», σημείωσε.

Είπε ότι η τηλεπισκόπιση, δηλαδή η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση των μετεωρολογικών φαινομένων και ειδικά η χρήση των μετεωρολογικών ραντάρ, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη μέτρηση κυρίως της βροχόπτωσης, αφού οι μετρήσεις καταγράφονται αυτόματα, επεξεργάζονται με κατάλληλους αλγόριθμους και στη συνέχεια υπολογίζεται το είδος και η ένταση της βροχόπτωσης.

Το μετεωρολογικό ραντάρ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μετεωρολογικά όργανα του δικτύου, συνέχισε, μπορεί να παρέχει εκτιμήσεις, πάντα σε πραγματικό χρόνο, για το είδος του υετού, την ταχύτητα της καταιγίδας, τον ρυθμό βροχόπτωσης κ.τ.λ., στοιχεία πολύ σημαντικά για την έγκαιρη προειδοποίηση και έκδοση προειδοποιητικών δελτίων καταστροφών από μετεωρολογικά φαινόμενα.

«Οι απεικονίσεις που προσφέρει το μετεωρολογικό ραντάρ, έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα της ανάδειξης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του στόχου, σε αντίθεση με τις δορυφορικές εικόνες του ορατού και υπέρυθρου φάσματος, που αναδεικνύουν το χρώμα, τη χημική σύνθεση και τη θερμοκρασία του στόχου», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας διατηρούσε κατόπιν σύμβασης δικό του C-band μετεωρολογικό ραντάρ, το οποίο ήταν εγκαταστημένο στην κορυφή Θρονί του Κύκκου και λειτουργούσε μέχρι και το 2004. Λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το εν λόγω ραντάρ, τέθηκε οριστικά εκτός λειτουργίας και αποσύρθηκε το 2013. Έκτοτε, το Τμήμα Μετεωρολογίας από το 2013 συνομολόγησε σύμβαση με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Μετεωρολογικού Ραντάρ, με Ανάδοχο τη εταιρεία «Space Hellas». Το οικονομικό ύψος της σύμβασης είναι €4.520.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Τα δύο νέα X-band μετεωρολογικά ραντάρ, λόγω της συχνότητας λειτουργίας τους στα 8-12 GHz, είπε, είναι πιο ευαίσθητα από το προηγούμενο C-band ραντάρ του Τμήματος και ανιχνεύουν πιο μικρούς στόχους, όπως είναι και οι νιφάδες χιονιού.

«Το πρώτο από τα δύο ραντάρ έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Αλώνα του Δήμου Αρραδίπου και το δεύτερο στην περιοχή Ελιόβουνος της Κοινότητας Νατάς. Ο συνδυασμός των δύο ραντάρ καλύπτει την περιοχή ενδιαφέροντος που είναι ολόκληρη σχεδόν η λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου και η περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας. Παρόλη δε την ορεογραφία της Κύπρου, ο συνδυασμός και των δύο ραντάρ παρέχει ικανοποιητική κάλυψη στο νησί μας», συμπλήρωσε.

Αποδέκτης των υπηρεσιών των δύο μετεωρολογικών ραντάρ, ανέφερε, είναι κυρίως η μονάδα πρόγνωσης καιρού, που είναι τοποθετημένη στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας.

Με τις λαμβανόμενες υπηρεσίες, το Τμήμα Μετεωρολογίας, είπε, θα αρχίσει την παροχή ενός νέου προϊόντος, όχι μόνο προς τους εξειδικευμένους παραλήπτες αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προς το ευρύ κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως ο EUMETNET-OPERA και ECOMET, για την παραλαβή των δεδομένων των μετεωρολογικών ραντάρ της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου.

Εκτός αυτών, πρόσθεσε, γειτονικές μας Μετεωρολογικές Υπηρεσίες, όπως του Ισραήλ, ενδιαφέρονται για απόκτηση δεδομένων ραντάρ προκειμένου να βελτιώσουν τις προγνώσεις καιρού προς την περιοχή εισόδου αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας από τον ευρύτερο δυτικό και βόρειο εναέριο χώρο.