Στα 41,9 δισ. ευρώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών της ΕΕ, ουδέτερο το αποτέλεσμα στην Κύπρο για το 2ο τρίμηνο

Print Friendly and PDF

Πλεόνασμα ύψους 41,9 δισ. ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) σημείωσε το εποχικά διορθωμένο ισοζύγιο πληρωμών της ΕΕ28 το δεύτερο τρίμηνο του 2017, έναντι πλεονάσματος 49,4 δισ. ευρώ (1,3% του ΑΕΠ) το πρώτο τρίμηνο 2017 και από πλεόνασμα 58,6 δισ. ευρώ (1,6% του ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων, το πλεόνασμα του λογαριασμού αγαθών υποχώρησε ελαφρά στα + 34,3 δισ. έναντι + 34,5 δισ., όπως και το πλεόνασμα του λογαριασμού υπηρεσιών στα + € 39,5 δισ. έναντι € 40,3 δισ. Το έλλειμμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος αυξήθηκε – € 7,8 δισ. έναντι € 2,2 δισ, όπως και το έλλειμμα του λογαριασμού δευτερογενούς εισοδήματος – € 24,1 δισ. έναντι € 23,2 δισ. Το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίων μειώθηκε στα – 13,4 δισ. ευρώ, έναντι – 13,9 δισ. ευρώ.

Στην Κύπρο κατά το 2ο τρίμηνο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετατράπηκε σε ουδέτερο (0,0 δισ. ευρώ) από αρνητικό στα -0,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ισοζύγιο του εμπορικού ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2017 από 0,5 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο.