Στην Τράπεζα Κύπρου πέρασε ο Πύργος Σιακόλα στη Λήδρας

Print Friendly and PDF

 

Σε θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου πέρασε ο Πύργος Σιακόλα στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία στο οποίο στεγάζεται η γνωστή αλυσίδα H&M.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Woolworth στο ΧΑΚ το ακίνητο έχει πωληθεί στην Ravenica Properties Ltd.

Εκτός του Πύργου Σιακόλα, άλλα δύο ακίνητα έχουν πωληθεί και πρόκειται για το ακίνητο στον Στρόβολο επί του οποίου λειτορυγεί το πολυκατάστημα που ενοικιάζεται στη Superhome Centre και το οποίο πέρασε πλέον στα χέρια της Wiceco Properties Ltd.
Στα χέρια της Arleta Properties Ltd πέρασε το ακίνητο στη Λεμεσό, ιδιοκτησία της Woolworth Cyprus Properties Plc, το οποίο ενοικιάζεται στη συνδεδεμένη εταιρία Ermes Department Stores Plc η οποία λειτουργεί το πολυκατάστημα Debenhams Απόλλων.

Το συνολικό τίμημα των πωλήσεων ανέρχεται στα 44 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταβίβαση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της ρευστότητας του Συγκροτήματος που θα βοηθήσει στην υλοποίηση νέων προγραμματιζόμενων έργων ανάπτυξης του καθώς επίσης και για μείωση των πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων υποχρεώσεων του.