Στη μείωση της απώλειας νερού από τα δίκτυα ύδρευσης στοχεύει ερευνητικό πρόγραμμα

Print Friendly and PDF

Στη μείωση της απώλειας του νερού που χάνεται λόγω διαρροών και βλαβών από τα δίκτυα ύδρευσης σε Κύπρο και Κρήτη αποσκοπεί το ερευνητικό έργο SmartWater2020 «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι ο συντονιστής, οι κύριοι στόχοι του Έργου θα είναι η εγκατάσταση καινοτόμων τεχνολογιών όπως αισθητήρων, βαλβίδων και μετρητών σε υδρευτικά δίκτυα νερού, η διασύνδεσή τους με ένα καινοτόμο λογισμικό έξυπνης παρακολούθησης δικτύων νερού για έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και προβλημάτων στην ποιότητα του νερού, καθώς και η ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος ελέγχου της πίεσης για μείωση των απωλειών νερού.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νερού που εισέρχεται στα δίκτυα νερού χάνεται και δεν τιμολογείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής νερού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το φαινόμενο αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Κρήτη, στις οποίες παρατηρείται έντονη λειψυδρία καθώς και υψηλό κόστος αφαλάτωσης.

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €907.000 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Το SmartWater2020 συντονίζει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν επίσης, από Κύπρο, τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και από Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με τον Συντονιστή του Έργου, Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, «Η έξυπνη παρακολούθηση δικτύων νερού συμπεριλαμβάνει την εποπτεία όλων των παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία τους όπως διαρροές, κλοπές, βλάβες, μεταβολές ποιοτικών χαρακτηριστικών αλλά και η κυβερνο-ασφάλεια».

Απώτερος σκοπός, συνέχισε, είναι η εξοικονόμηση πόρων με παράλληλη αύξηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας της υφιστάμενης υποδομής».

Πηγή: ΚΥΠΕ