Στο 88% του κοινοτικού μέσου όρου οι τιμές στην Κύπρο το 2016

Print Friendly and PDF

Το 2016, τα επίπεδα τιμών για καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες διέφεραν σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σύμφωνα με σημερινές ανακοινώσεις της Eurostat, η οποία καταγράφει πως η Δανία (139% του μέσου όρου της ΕΕ) είχε το υψηλότερο επίπεδο τιμών, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (125%), το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία (124%), τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην άλλη πλευρά της κλίμακας, το χαμηλότερο επίπεδο τιμών βρέθηκε στη Βουλγαρία (48%), ενώ η Πολωνία (53%) και η Ρουμανία (52%) ήταν λίγο πάνω από το 50% του μέσου όρου.

Με άλλα λόγια, τα επίπεδα τιμών για τα καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες στην ΕΕ κυμάνθηκαν περίπου κατά ένα έως τρία μεταξύ του φθηνότερου και του πιο ακριβού κράτους μέλους.

Οι γενικές τιμές στην Κύπρο ανήλθαν στο 88% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά ξεπέρασαν το 109%. Τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός ήταν φθηνότερα στο 91%, τα είδη ένδυσης ανήλθαν στο 100%, στον εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς στο 89%, στις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές στο 109% και τελικά στο εστιατόριο και τα ξενοδοχεία στο 91%.

Η Eurostat καταγράφει ότι, το 2016, το επίπεδο τιμών ενός συγκρίσιμου καλαθιού τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν περισσότερο από δύο φορές υψηλότερο στο πιο ακριβό κράτος μέλος από ό, τι στο φθηνότερο. Τα επίπεδα τιμών κυμαίνονταν από το 62% του μέσου όρου της ΕΕ τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία σε σχεδόν 150% του μέσου όρου στη Δανία (148%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (126%), την Αυστρία (123%), το Λουξεμβούργο (121% Και τη Φινλανδία (και τα δύο 120%).

Με διακύμανση πάνω από 30% μεταξύ των κρατών μελών, τα επίπεδα τιμών για τα οινοπνευματώδη ποτά και τον καπνό παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις. Το χαμηλότερο επίπεδο τιμών το 2016 καταγράφηκε στη Βουλγαρία (56% του μέσου όρου), έναντι της Ουγγαρίας (67%), της Πολωνίας (68%) και της Ρουμανίας (69%). Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (175%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (162%), ακολουθούμενες σε απόσταση από τα τρία σκανδιναβικά κράτη μέλη της ΕΕ – Φινλανδία (135%), Σουηδία (128% ) Και τη Δανία (122%). Η eurostat σημειώνει ότι αυτή η μεγάλη διακύμανση των τιμών οφείλεται κυρίως στις διαφορές φορολόγησης των προϊόντων αυτών μεταξύ των κρατών μελών.

Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία είναι μια άλλη κατηγορία όπου οι διαφορές στα επίπεδα τιμών ήταν πιο έντονες. Τα επίπεδα τιμών κυμαίνονταν από λιγότερο από το 60% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία (44%), στη Ρουμανία (53%) και στην Τσεχική Δημοκρατία (56%) έως 150% στη Δανία και 144% στη Σουηδία.