Συγχωνεύονται Columbia Shipmanagement και Marlow Navigation

Print Friendly and PDF

 

Τα δεδομένα της ναυτιλιακής βιομηχανίας εκτιμάται ότι θα αλλάξει η συγχώνευση δύο εταιρειών διεθνούς εμβέλειας στη διαχείριση πλοίων, με βάση τη Λεμεσό. Η Columbia Shipmanagement και η Marlow Navigation βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ναυτιλιακού κόσμου, πραγματοποιώντας την τέταρτη μεγαλύτερη συγχώνευση στην παγκόσμια διαχείριση πλοίων την τελευταία τριετία.

Προτεραιότητά και των δύο εταιρειών παραμένει η συνεχής προσφορά υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών, με στόχο ο πελάτης να αισθάνεται ως ο μοναδικός που έχει η εταιρεία.

Το επιχειρηματικό πλάνο των δύο εταιρειών είναι η επέκταση σε άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες, που θα αναπτυχθούν από την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Παράλληλα, προσδοκούν ότι η συγχώνευση θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλες εταιρείες να εγκατασταθούν στην Κύπρο, συμβάλλοντας έτσι στην καθιέρωση του νησιού ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Columbia Shipmanagement και μελλοντικός CEO της Columbia Marlow Shipmanagement and Maritime Services, Mark O’Neil, η συγχώνευση αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ανάγκης ενοποίησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας, οι οποίες θα παραμείνουν ανταγωνιστικές. Τέτοιες οικονομίες κλίμακας αναμένεται να επιτρέπουν την επένδυση στην εκπαίδευση πληρώματος, στη βασική διαδικασία ψηφιοποίησης και τεχνολογίας και στις νέες ναυτιλιακές υπηρεσίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εξυπηρέτηση των πελατών.

«Δεν εστιάζουμε στην αύξηση του μεριδίου αγοράς μας, παρά μόνο στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών», είπε σχετικά ο Mark O’Neil.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει απολύσει εργοδοτούμενο από το 2008, ούτε προτίθεται να καταστήσει κανένα άτομο πλεονάζων, ως αποτέλεσμα αυτής της συγχώνευσης.

Νοουμένου ότι η Columbia Marlow θα καταστεί πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης και ναυτιλίας, θα διευρύνει ταυτόχρονα την πλατφόρμα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, συμπεριλαμβάνοντας τις προμήθειες, την πράσινη ανακύκλωση, τον έλεγχο ασφάλειας, τη διαχείριση θαλαμηγών και την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας με τη Lufthansa, τίθεται στο επίκεντρο η ψηφιοποίηση του τομέα διαχείρισης πλοίων, τα οφέλη της οποίας αναμένεται να μεταφερθούν σε υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας συγχώνευσης, το οποίο εντοπίζει και ο CEO της εταιρείας, φαίνεται να αποτελεί η πλήρης ανασκόπηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών.

 

Print Friendly, PDF & Email