Συνάντηση Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής με Γερμανούς Βουλευτές

Print Friendly and PDF

Βουλευτές της Επιτροπής Εσωτερικών συναντήθηκαν την Δευτέρα με διακομματική αντιπροσωπία της Συνταγματικής και Νομικής Επιτροπής της Βουλής του Γερμανικού Κρατιδίου της Σαξονίας.

Σε ανακοίνωση της Βουλής αναφέρεται ότι της εικοσαμελούς αντιπροσωπείας ηγείτο ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Rico Anton (CDU/CSU).

Της συνάντησης προήδρευε η Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελένη Μαύρου και μετείχαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου και τα μέλη της Επιτροπής, Ευανθία Σάββα, Νίκος Νουρής, Ανδρέας Κυπριανού, Γιώργος Κάρουλλας, Πανίκος Λεωνίδου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης και Παύλος Μυλωνάς.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκαν οι πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των Κοινοβουλίων Κύπρου και Γερμανίας και διαπιστώθηκε εκατέρωθεν η επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση τους.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα πολιτικά συστήματα της Κύπρου και της Γερμανίας, το ρόλο των Κοινοβουλίων των δύο χωρών και ειδικότερα για τις αρμοδιότητες των Ομόσπονδων Γερμανικών Κρατιδίων, καθώς και για τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα με εκατέρωθεν υποβολή ερωτήσεων για τις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις δύο χώρες για αντιμετώπιση του προβλήματος.