Σειρά νέων αποφάσεων έλαβε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΔΗΚΟ

Print Friendly and PDF

Το πειθαρχικό εξέτασε τις καταγγελίες για άλλα δέκα στελέχη, τα οποία κατηγορούνται ότι υπέσκαψαν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Σε ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, αναφέρει ότι αφού επέδωσε μέσω ιδιώτη επιδότη γραπτή ειδοποίηση στον Σταύρο Χριστοδούλου για να παρουσιαστεί ενώπιον του, πλην όμως επέλεξε να μην παρουσιαστεί, και αφού άκουσε τις καταγγελίες και τα γεγονότα που τον αφορούν, τα οποία έμειναν αναντίλεκτα, αποφάσισε ότι οι καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία αφορούν τον Σταύρου Χριστοδούλου στοιχειοθετούν τα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 62.4(α), 62.4(β) και 62.4(γ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ως εκ τούτου και λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων ως αυτά στοιχειοθετήθηκαν από τις καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία ακούστηκαν και τα οποία έμειναν αναντίλεκτα επιβλήθηκε ομόφωνα στον κ. Χριστοδούλου, η ποινή της προσωρινής αποβολής για έξι μήνες.

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά τον Χαράλαμπο Δημητρίου αναφέρεται ότι ενώ η ειδοποίηση που δόθηκε στον κ. Δημητρίου ήταν για τις 4:00μ.μ. ο κ. Δημητρίου παρουσιάστηκε στις 6:00μ.μ. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποδέχθηκε να τον ακούσει τον ίδιο και τους δικηγόρους του.

Αναφέρεται ότι «αφού ο κ. Χαράλαμπος Δημητρίου παραδέχθηκε ότι δεν ψήφισε τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο, ότι παρευρέθηκε σε δύο συγκεντρώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από τον κ. Μάριο Καρογιάν και ότι αρθρογραφούσε διαφωνώντας με τη γραμμή του Κόμματος, ισχυριζόμενος ότι αυτά τα έλεγε “για το καλό του κόμματος”» το Πειθαρχικό αποφάσισε ότι οι καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία αφορούν τον κ. Χαράλαμπο Δημητρίου στοιχειοθετούν τα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 62.4(α), 62.4(β) και 62.4(γ) του Καταστατικού του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ως εκ τούτου, «και λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων ως αυτά στοιχειοθετήθηκαν από τις καταγγελίες και τα γεγονότα τα οποία ακούστηκαν και τα οποία έμειναν αναντίλεκτα», επιβλήθηκε ομόφωνα στον κ. Δημητρίου, η ποινή της αποβολής.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Χατζηβαρνάβα, αναφέρεται ότι αφού ανέγνωσε επιστολή του κ. Χατζηβαρνάβα, ημερομηνίας 1/2/2018, με την οποία κοινοποιεί την παραίτησή του από μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε ότι η εναντίον του διαδικασία καθίσταται άνευ αντικειμένου

Ο Ανδρέας Μερακλής παραιτήθηκε από μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, λόγω διαφωνίας του με τη διαδικασία και με τον πρόεδρο του πειθαρχικού, Πανίκο Λεωνίδου.
Ωστόσο, η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ αναφέρεται σε αυτοεξαίρεση του κυρίου Μερακλή, λόγω έμμεσης σχέσης με τον Χαράλαμπο Δημητρίου.