Σωτήριοι οι απινιδωτές σε περιπτώσεις ανακοπής καρδιάς

Print Friendly and PDF

Στην σημασία της χρήσης απινιδωτή σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής εστιάζονται οι ειδικοί.
Συγκεκριμένα, με βάση έρευνα στην οποία εξετάστηκαν 2,500 περιστατικά ανακοπής διαφάνηκε ότι τα θύματα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στην περίπτωση που έγινε άμεσα χρήση απινιδωτή από άλλους πολίτες πριν φτάσει στη σκηνή ασθενοφόρο.

Επίσης διαφάνηκε ότι τα θύματα όχι μόνο είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης, αλλά μειωνόταν και το ποσοστό να πάθουν οποιαδήποτε σωματική παράλυση ή αναπηρία λόγω της καρδιακής ανακοπής.

Τα 2, 500 περιστατικά που εξετάστηκαν αφορούσαν χρήση εξωτερικού απινιδωτή που ήταν εγκατεστημένος σε δημόσιους χώρους.
Πάντως σύμφωνα με τη μελέτη, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι θαμώνες έκαναν χρήση του απινιδωτή μόνο σε ποσοστό 19% στις περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.