Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των εργαλείων του πλαισίου αφερεγγυότητας, συζήτησε με την Τρόικα ο Καροτσάκης

Print Friendly and PDF

Στα εργαλεία του πλαισίου αφερεγγυότητας και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, η συζήτηση που είχε με την Τρόικα ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καροτσάκης.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην οποία συμμετείχαν πέρα του κλιμακίου της Τρόικας, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Καροτσάκης είπε ότι έγινε ενημέρωση τόσο για το πώς λειτουργούν τα εργαλεία του πλαισίου αφερεγγυότητας που τέθηκαν σε εφαρμογή όσο και για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των εργαλείων.

Επίσης, η Τρόικα ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται και οι οποίες ωστόσο δεν αποδυναμώνουν τα εργαλεία του πλαισίου αφερεγγυότητας, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων αυτών και για χρήση τους από τις επιχειρήσεις και τους δανειολήπτες.

Επιπλέον, συζητήθηκε και το πώς να εξευρεθούν τρόποι αξιοποίησης των εργαλείων από τους δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο κ. Καροτσάκης είπε ακόμη ότι ενημέρωσαν την Τρόικα και για τα προγράμματα που τρέχουν σε σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης του πλαισίου αφερεγγυότητας από το Υπουργείο Ενέργειας και πως προχωρά αυτή η διαδικασία.

Πρόσθεσε ότι τα διάφορα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας γίνονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με στρατηγικό συνεργάτη την Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκρότησης.

Συζητήθηκε επίσης η εκπαίδευση των συμβούλων αφερεγγυότητας και η ρύθμιση του επαγγέλματος τους, πρόγραμμα, όπως είπε, που θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκρότησης.

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας είπε ότι κατά πόσον έμειναν ευχαριστημένοι από ό,τι άκουσαν θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση που θα κάνουν

Ένα από τα ερωτήματα, σύμφωνα με τον κ. Καροτσάκη, που έθεσαν οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου ήταν να μάθουν τους λόγους που οι δανειολήπτες δεν αξιοποιούν όσο θα έπρεπε το πλαίσιο αφερεγγυότητας για να βρουν λύση στην αναδιάρθρωση του δανείου τους.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στους λόγους αυτούς, ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτοί μπορεί να είναι το κόστος που εξυπακούεται η αξιοποίηση του πλαισίου αφερεγγυότητας, η απευθείας διευθέτηση των αναδιαρθρώσεων των δανείων τους με τους πιστωτές τους, χωρίς να χρειάζεται να ενταχθούν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, και τέλος το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Ανέφερε επίσης ότι έχει συμπεριληφθεί κονδύλι πέρα των 100.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του 2018 για ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων και παράλληλα το Υπουργείο, όπως σημείωσε, προσπαθεί με στρατηγικό συνεργάτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξασφαλίσει τεχνική υποστήριξη για την προώθηση των εργαλείων του πλαισίου αφερεγγυότητας και ειδικά για την επανένταξη στην οικονομία των πτωχευσάντων που έχουν αποκατασταθεί από την πτώχευση αλλά και την λήψη κάποιων μέτρων που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Καροτσάκη, οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου ήθελαν να γνωρίζουν για τη λειτουργικότητα των νομοθεσιών και των ερμηνειών τους που γίνονται από τα δικαστήρια και η θέση της Υπηρεσίας ήταν ότι χρειάζεται περαιτέρω χρόνος για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στο θέμα αυτό.