Τα «κόκκινα δάνεια» και η μείωση τους

Print Friendly and PDF

 

• Μόνο με αύξηση των εισοδημάτων μπορεί να ελεχθεί το πρόβλημα

Μετά την αποτυχία της ρύθμισης των αναδιαρθρώσεων δανείων, οι αρμόδιοι επινόησαν (αντιγράφοντας από το εξωτερικό) το μέτρο της εκποίησης υποθηκευμένων ακινήτων για να περιορίσουν το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Μετά από αρκετή συζήτηση, το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή και τώρα όλοι βλέπουμε καθημερινά ανακοινώσεις των τραπεζών για πλειστηριασμούς και εκποιήσεις ακινήτων.

Το μέτρο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα, αφού παρά τις ανακοινώσεις των τραπεζών οι εκποιήσεις που έγιναν είναι μόνο λίγες.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι με αυτά τα μέτρα που προσπαθούμε να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν έχουμε τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Μπορεί να καταφέρουμε να μειώσουμε ελαφρώς τα «κόκκινα δάνεια», αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα 23 δις. ευρώ που αντιπροσωπεύουν σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Τέσσερα χρόνια μετά την εκδήλωση της ολέθριας οικονομικής κρίσης και με την οικονομία σήμερα σε ανάπτυξη, νομίζουμε ότι χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση στο θέμα. Τα εργαλεία αναδιάρθρωσης δανείων και εκποίησης υποθηκευμένων ακινήτων αποδείχθηκαν ανίκανα από μόνα τους να απασφαλίσουν την ωρολογιακή βόμβα των «κόκκινων δανείων». Απαιτείται μια άλλη πολιτική, μια άλλη επέμβαση.

Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα, είπε δημοσίως (ορθώς κατά την άποψη μας) ότι κάνει νέες σκέψεις για κάποια άλλα μέτρα μείωσης των προβληματικών δανείων.

Στις νέες σκέψεις της Κεντρική, περιλήφθηκε (όπως τουλάχιστον γράφτηκε στα ΜΜΕ) και η ιδέα της διαγραφής κάποιων δανείων για ειδικές περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία προοπτική αποπληρωμής και κανένα αντίκρισμα. Αναμένουμε, να δούμε τις νέες σκέψεις της Κεντρικής.

Στο μεταξύ, όμως, η ζωή συνεχίζεται και κάποιοι άνθρωποι βιώνουν τρομερά δύσκολες στιγμές, ενώ τα οικονομικά δεδομένα των εμπορικών τραπεζών είναι στο «κόκκινο».

Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός εργαλείων για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα προβληματικά δάνεια. Για παράδειγμα, εκτός των αναδιαρθρώσεων και των εκποιήσεων, μπορεί να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα για τυχόν διαγραφές δανείων και απ’ εκεί κι ύστερα να τεθεί σε εφαρμογή ένας χρονικός διακανονισμός αποπληρωμής των υπολοίπων.

Η ανάπτυξη που παρουσιάζει σήμερα η οικονομία προσφέρει τη δυνατότητα για τέτοιες παρεμβάσεις. Με την αύξηση των εισοδημάτων, θα επωφεληθούν και αρκετοί έχοντες μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Βασικός πυλώνας διαχείρισης αυτού του μεγάλου προβλήματος είναι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση δεν μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων». Χωρίς νέες δουλειές και αύξηση εσόδων κανένας δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, ειδικά μάλιστα τις παλαιότερες.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα λυθεί σε βάθος χρόνου και εφόσον τα εισοδήματα των νοικοκυριών αυξηθούν. Οι τράπεζες που αντιλαμβανόμαστε ότι πιέζονται και αγχώνονται θα πρέπει να προσεγγίζουν και με αυτό το φακό τους προβληματικούς πελάτες και να τους δίνουν χρόνο για τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους.

Ο συνδυασμός, λοιπόν, αναδιαρθρώσεων, εκποιήσεων, διαγραφής χρεών και χρονικοί διακανονισμοί αποτελούν την οδό που πρέπει να ακολουθήσουμε για να περιορίσουμε τα προβληματικά δάνεια.

Ιωσήφ Ιωσήφ