Τα «κόκκινα δάνεια» και η μείωση τους

Print Friendly and PDF

Ορθώς, η Κεντρική Τράπεζα άρχισε να μελετά νέους τρόπους για αντιμετώπιση της γάγγραινας που λέγεται «κόκκινα δάνεια».

Όπως είπαμε πολλές φορές και όπως βλέπουμε από τα στοιχεία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να βρίσκονται στα €23 δις., (40% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων) και να αποτελούν νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας.

Άρα, το μέτρο των αναδιαρθρώσεων και οι άλλες ρυθμίσεις δεν αποδίδουν καρπούς. Χρειάζονται άλλα μέτρα και άλλες προσεγγίσεις, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και οι τράπεζες να βελτιώσουν τους ισολογισμούς τους.

Με στόχο, λοιπόν, να μη πληγεί περαιτέρω ο ιστός της κοινωνίας και να μην κινδυνεύσει πάλι το τραπεζικό σύστημα με κατάρρευση, θα πρέπει να επινοηθούν νέοι τρόποι μείωσης των «κόκκινων δανείων».

Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια της Κεντρικής, αλλά από τις προτάσεις και αποφάσεις της θα κριθούν πολλά.