Τι αναφέρει το Κτηματολόγιο για Πέρα Πεδί και ΠτΔ

Print Friendly and PDF

Όλα τα στοιχεία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Πέρα Πεδί έχουν δοθεί στον Γενικό Ελεγκτή, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κτηματολόγιο, το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία μετά από οδηγίες του Προέδρου «και για σκοπούς ολοκληρωμένης ενημέρωσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιοκτήτης του 93311/999348 μεριδίου του κτήματος με αρ. Εγγραφής 4565, Τεμάχιο 57, Φύλλο/Σχέδιο 47/20 στην τοποθεσία Φτερικούδια, συνολικής έκτασης 83.279 τ.μ. στο χωριό Πέρα Πεδί της Επαρχίας Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω ποσοστό προκύπτει από: (α) 1/12 μερίδιο κατόπιν δωρεάς από τη μητέρα του το έτος 1981, και (β) 836/83279 μερίδιο, κατόπιν ανταλλαγής με αντίστοιχη αξίας κτήματος με Αρ. Εγγραφής 4564, Τεμάχιο αρ. 56, έκτασης 3.345 τ.μ. του Φυλ./Σχ. 47/20 , 3/12 μερίδιο, στην τοποθεσία Φτερικούδια, χωριό Πέρα Πεδί της Επαρχίας Λεμεσού, η οποία συμπληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2016.

Αναφέρεται επίσης ότι για το ποσοστό συνιδιοκτησίας του Προέδρου, έχει κατατεθεί στις 16.9.2014 στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού, ο Φάκελος με αρ. ΑΧ1668/2014, για διαχωρισμό του και έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομα του Προέδρου. Η υπόθεση σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της.

«Μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί στον Γενικό Ελεγκτή, για τις δικές του ενέργειες και έρευνες», καταλήγει η ανακοίνωση του Κτηματολογίου.