Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ για την Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Print Friendly and PDF

Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος συγκάλεσε τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη κυβερνητικών και κρατικών στελεχών στο πλαίσιο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).
Σημείωσε ακόμη πως δεν θα είναι ανταγωνιστική προς το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα, αλλά θα διαμορφώνονται πεδία συνεργασίας.

Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έχει σημαντικό ρόλο: α) Ως μηχανισμός συνεργασίας με διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς, β) Ως φορέας σχεδιασμού, συντονισμού, προτεραιοποίησης έργων και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Σύμφωνα με τον κ. Δραγασάκη, η δημιουργία της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί εγχείρημα μακράς πνοής, γι’ αυτό η κυβέρνηση θα το υλοποιήσει με όρους ευρύτερης συνεργασίας, μέσα από ανοιχτή διαβούλευση, λαμβάνοντας υπόψιν θέσεις και προτάσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Καταλήγοντας σημείωσε πως η δημιουργία του αναπτυξιακού τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει με ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα αποφασίσει το ΚΥΣΟΙΠ μετά από εισήγηση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.