Το ΓΔΕΕ ακυρώνει μερικώς το πρόστιμο και το σκεπτικό απόφασης της Κομισιόν για συμμετοχή της ICAP σε καρτέλ

Print Friendly and PDF

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακύρωσε με σημερινή του απόφαση την προηγούμενη απόφαση της Κομισιόν για συμπράξεις (καρτέλ) του ομίλου Icap που αφορούσαν παράγωγα επιτοκίου σε γιεν, καθώς έκρινε ότι η Κομισιόν δεν απέδειξε τη συμμετοχή της Icap ως προς τον χρόνο σε όλες τις συμπράξεις και δεν δικαιολόγησε τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για να προσδιορίσει το πρόστιμο.

Αναλυτικά, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, καταρχάς, ότι η Κομισιόν δεν υπέπεσε ούτε σε νομική πλάνη ούτε σε πλάνη εκτιμήσεως θεωρώντας ότι οι παραβάσεις που καταλόγισε στην Icap περιόριζαν τον ανταγωνισμό ως εκ του αντικειμένου τους.

Tο Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι για τη διμερή σύμπραξη μεταξύ των τραπεζών UBS και RBS του 2008 η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι η Icap γνώριζε τον ρόλο που διαδραμάτιζε η RBS στη σύμπραξη.

Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, περαιτέρω, ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Κομισιόν δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τη διαπιστωθείσα με την προσβαλλόμενη απόφαση διάρκεια τριών εκ των συμπράξεων στις οποίες θεωρήθηκε ότι έλαβε μέρος η Icap.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Κομισιόν δεν απέδειξε ότι η Icap έλαβε μέρος στη σύμπραξη UBS/RBS του 2007 μετά την 22α Αυγούστου 2007, στη σύμπραξη Citi/RBS μεταξύ 5ης Μαρτίου και 27ης Απριλίου 2010 και στη σύμπραξη Citi/UBS μεταξύ της 28ης Απριλίου και 18ης Μαΐου 2010.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η Κομισιόν δεν εξήγησε στην απόφασή της τη μέθοδο που εφάρμοσε για τον καθορισμό των επιβληθέντων προστίμων. Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας, το τμήμα της αποφάσεως με το οποίο καθορίζονται τα πρόστιμα.