Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών καλεί τον Πρόεδρο να αξιοποιήσει τις γυναίκες

Print Friendly and PDF

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών (ΚΛΓ) με ανακοίνωσε που εξέδωσε την Τετάρτη συγχαίρει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την επανεκλογή του, καλώντας τον να αξιοποιήσει τις γυναίκες που αποτελούν το 50% του ανθρώπινου δυναμικού και να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της Κύπρου.

Το ΚΛΓ αναμένει από τον Πρόεδρο ότι θα διορίσει ισότιμα γυναίκες και άντρες τόσο στο Υπουργικό Συμβούλιο όσο και σε άλλες θέσεις κλειδιά για την επίτευξη των στόχων του πολιτικού του προγράμματος που αφορά, μεταξύ άλλων, το κυπριακό, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνία, την μετανάστευση, το προσφυγικό, το περιβάλλον και την ανάπτυξη, προσθέτει.

Το ΚΛΓ παρατηρεί ότι η συμμετοχική ισότητα γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή αποτελεί προϋπόθεση της δημοκρατίας και όχι μια απόμακρη και προαιρετική υπόθεση, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός στρατηγικών, νομοθεσιών και άλλων μέτρων πρέπει να έχει ως βάση του την εις βάθος γνώση των ρόλων, των εμπειριών και των αναγκών των γυναικών.