Το Συμβούλιο των Κ-Μ συμφώνησε στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος EFSI

Print Friendly and PDF

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών ενέκρινε σήμερα τη Συμφωνία για την επέκταση του επενδυτικού προγράμματος EFSI, όσον αφορά τόσο τη διάρκεια όσο και τη χρηματοοικονομική ικανότητα. Οι Mόνιμοι Αντιπρόσωποι ενέκριναν, εξ ονόματος του Συμβουλίου, συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επέκταση του ευρωπαϊκού ταμείου στρατηγικών επενδύσεων (EFSI). Στόχος είναι να κινητοποιηθεί τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετων επενδύσεων έως το 2020.

«Οι επενδυτικοί όροι βελτιώθηκαν στην Ευρώπη, αλλά τα ποσοστά των επενδύσεων παραμένουν ακόμα χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση», δήλωσε ο Toomas Tõniste, υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. «Με ένα μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό ταμείο, θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να ενισχύσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης μακροπρόθεσμα».

Η προσωρινή συμφωνία με το Κοινοβούλιο επετεύχθη στις 26 Οκτωβρίου 2017. Το Κοινοβούλιο αναμένεται τώρα να εγκρίνει τον κανονισμό σε πρώτη ανάγνωση. Το κείμενο θα υποβληθεί στη συνέχεια εκ νέου στο Συμβούλιο προς έγκριση.