Το ΤΕΠΑΚ τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην Επιστήμη

Print Friendly and PDF

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει στην προώθηση των γυναικών στις επιστήμες και στην έρευνα και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και πεδία έρευνας που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «ανδροκρατούμενα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και με αφορμή την 11η Φεβρουαρίου που έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα των γυναικών και των κοριτσιών στην επιστήμη, στόχος είναι να επιτευχθεί πλήρης και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στην επιστήμη αλλά και η περαιτέρω υιοθέτηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών.

Διεθνείς έρευνες, προστίθεται, έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο κατέχουν χαμηλότερες βαθμίδες από αυτές των συναδέλφων τους, όχι όμως γιατί δεν κατέχουν τα προσόντα, τη διεθνή αναγνώριση ή δεν τηρούν τα κριτήρια.

Εκτός από την ακαδημαϊκή βαθμίδα, οι έρευνες έχουν δείξει ότι, επειδή οι γυναίκες τοποθετούνται σε χαμηλότερες βαθμίδες κερδίζουν λιγότερες χρηματοδοτούμενες έρευνες, χαμηλότερους μισθούς, δεν αντιπροσωπεύονται σε επιτροπές του ακαδημαϊκού ιδρύματος ή σε σώματα.

Το ΤΕΠΑΚ τονίζει πως ανάμεσα στις προτεραιότητες του είναι και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης και αντιπροσώπευσης των δύο φύλων, ενώ με βάση αυτή τη φιλοσοφία, τιμά και προωθεί τις γυναίκες στην επιστήμη.

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσοστό του ακαδημαϊκού προσωπικού, σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες, αποτελείται από 39% γυναίκες και 61% άντρες, ενώ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται εισηγήσεις της Επιτροπής Ισότητας του ΤΕΠΑΚ, για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η ανακοίνωση επισημαίνει πως το ΤΕΠΑΚ έχει ως στόχο την προώθηση των γυναικών στις επιστήμες και στην έρευνα και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, και προς σε αυτή την κατεύθυνση προγραμματίζει, το επόμενο χρονικό διάστημα, δράσεις ενημέρωσης για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε επαγγέλματα και πεδία έρευνας που θεωρούνται πατροπαράδοτα «ανδροκρατούμενα».