Το πρόγραμμα «Γίνε Δήμαρχος για μια ημέρα» εφάρμοσε ο Δήμος Αγλαντζιάς

Print Friendly and PDF

Το πρόγραμμα «Γίνε Δήμαρχος για μια ημέρα» εφάρμοσε μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου ο Δήμος Αγλαντζιάς, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς και το Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ Πλατύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν μαθητές των δύο Γυμνασίων, ο νυν, τέως και πρώην Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακοί του Δήμου, μαθητές σαν ενεργοί πολίτες προσέγγισαν τα διάφορα θέματα και προβληματισμούς του Δήμου, τόσον σαν Δήμαρχοι όσον και σαν απλοί δημότες.

Η θεματολογία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν πλούσια και προσέγγισε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο και τους δημότες.