Το στοίχημα της νέας χρονιάς

Print Friendly and PDF
  • Έχουμε τις δυνατότητες να αλλάξουμε το πρόσωπο της οικονομίας

Το τέλος της χρονιάς δεν προσφέρεται μόνο για απολογισμούς. Είναι μια ευκαιρία για επανασχεδιασμό και για επαναχάραξη των πολιτικών μας.

Επικεντρώνοντας το θέμα στην οικονομία, είναι ξεκάθαρο ότι παρά τη βελτίωση του 2017 χρειάζονται ακόμα πολλά για να διασφαλίσουμε μια αισθηρή και αναπτυξιακή οικονομία για τα επόμενα χρόνια. Είναι ανάγκη να προβούμε σε πολλές και βαθιές τομές για να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος.

Αν δούμε τα προεκλογικά προγράμματα των υποψηφίων, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν αρκετές ενδιαφέρουσες νέες εισηγήσεις. Αν δώσουμε σημασία σε έρευνες, εκθέσεις και εξαγγελίες φορέων του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου, θα αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολλές νέες ιδέες.

Αν δούμε τις νέες τάσεις στη διεθνή οικονομία, θα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν αρκετά σύγχρονα μοντέλα που μπορούμε να αντιγράψουμε, προσαρμόζοντας τα φυσικά στις δικές μας ιδιαιτερότητες.

Το συμπέρασμα, λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μπορεί να εκσυγχρονίσει το οικονομικό μοντέλο της, να επιλύσει διαρθρωτικά προβλήματα, να κλείσει τις πληγές της πρόσφατης κρίσης και κυρίως να επανατοποθετήσει την οικονομία της σε μια νέα, πιο υποσχόμενη βάση.

Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρξουν αρκετά προαπαιτούμενα. Αυτά αφορούν την πολιτική συναίνεση, την ανάληψη πολιτικού κόστους, την τόλμη σε αποφάσεις και τη συνεργασία των παραγωγικών τάξεων. Αν δεν υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ούτε την ανεργία μπορούμε να μειώσουμε, ούτε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να διαχειριστούμε, ούτε νέες επενδύσεις να προσελκύσουμε, ούτε τη γραφειοκρατία να κτυπήσουμε, ούτε τους θεσμούς να αναβαθμίσουμε, ούτε την οικονομία να τη θέσουμε σε νέα τροχαιά.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, να δούμε μπροστά με άλλο φακό. Αξιοποιώντας τα πολλά θετικά που μας αφήνει το 2017 και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας, θα πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και υπερβάσεις, ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη πρόοδο και ευημερία.

Το 2018, αφού θα έχουμε και νέα κυβέρνηση, θα πρέπει να κινηθούμε με άλλες λογικές και άλλες προσεγγίσεις.

Η διαχείριση της κρίσης τελείωσε. Τώρα, βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα και πρέπει να αλλάξουμε τους σχεδιασμούς και τις στοχεύσεις μας. Τώρα, θα πρέπει να οικοδομήσουμε για την επόμενη 10ετία.

Και αυτό θα επιτευχθεί, αν ξεφύγουμε από τις στενές λογικές των περασμένων δεκαετών. Αν σταματήσουμε τη διαχρονική καταστροφική ομφαλοσκόπηση μας. Αν δούμε το δάσος και όχι το δέντρο.

Το 2018 μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ καλή χρονιά για την οικονομία. Αυτό, όμως, δεν είναι αρκετό. Δεν θέλουμε απλώς μια καλή χρονιά, η οποία με τη δημιουργία κάποιας αρνητικής εξέλιξης (είτε εσωγενούς, είτε εξωγενούς) να μας φέρει και πάλι πίσω. Οι πολίτες, η κοινωνία ζητούν μια χρονιά, όπου θα δημιουργήσουμε σταθερές υποδομές για το αύριο. Μια χρονιά που θα θέσει τις στέρεες βάσεις για διαχρονική ανάπτυξη και πρόοδο.

Το νέο έτος, λοιπόν, είναι η χρονιά που η Κύπρος και η οικονομία της πρέπει να αποκτήσουν ένα άλλο πρόσωπο, μια άλλη προοπτική και κυρίως μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό είναι το στοίχημα της νέας χρονιάς και πρέπει να το κερδίσουμε…

Ιωσήφ Ιωσήφ