Το 2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή διερεύνησε 248 διασυνοριακά παράπονα

Print Friendly and PDF

Το 2016 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή διερεύνησε 248 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 497 αιτήματα παροχής πληροφοριών, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεσή του για το έτος.

Το Κέντρο ανακοινώνει ότι η ετήσια έκθεσή του, στην οποία παρουσιάζονται το έργο και οι δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία των παραπόνων των καταναλωτών, είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ,

Το ευρωπαϊκό δίκτυο του οποίου είναι μέλος, αναφέρεται στην ανακοίνωση του κέντρου, «παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση σε καταναλωτές οι οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς αγορές με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή, ενώ προωθεί την εξωδικαστική, συναινετική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών, οι οποίες έχουν ανακύψει κατά τις διασυνοριακές τους συναλλαγές».

Το ΕΚΚ Κύπρου, προστίθεται, «φιλοξενείται στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και λειτουργεί από το 2005».

«Εντός του 2016, το ΕΚΚ Κύπρου διερεύνησε 248 διασυνοριακά παράπονα καταναλωτών και ανταποκρίθηκε σε 497 αιτήματα παροχής πληροφοριών», αναφέρεται.