Τρεις προτάσεις από Υπ. Δημόσιας Τάξης για αναβάθμιση εκπαίδευσης Αστυνομικών-Πυροσβεστών

Print Friendly and PDF

Στην αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική αποσκοπούν οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου.

Σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο κ. Νικολάου είπε ότι με τις προτάσεις επικυρώνεται η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε οι Δόκιμοι αστυνομικοί να παρακολουθούν με την πρόσληψη τους ένα εξάμηνο, με θεματικές που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.

Επίσης, είπε ότι εντός του Ιουλίου θα υπογραφούν δύο μνημόνια-πρωτόκολλα με την Αστυνομική Ακαδημία και Πυροσβεστική Ακαδημία της Ελλάδας, γεγονός που θα επιτρέπει σε αριθμό μελών των δύο Σωμάτων από την Κύπρο να μεταβαίνουν για μετεκπαίδευση για χρονικό διάστημα, που θα φτάνει το ένα έτος.

«Με τα μέτρα που έχουμε πάρει θα αναβαθμίσουμε σημαντικά το επίπεδο εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας» είπε ο Υπουργός, κάνοντας παράλληλα λόγο για καινοτομία, εφόσον η μέγιστη διάρκεια εκπαίδευσης στο εξωτερικό περιοριζόταν μέχρι σήμερα σε μερικές ημέρες.