ΤτΕ: Η ομαλή έξοδος από την κρίση δεν είναι ακόμα εγγυημένη

Print Friendly and PDF

Στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, η τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα του Μνημονίου και να ολοκληρώσει γρήγορα την επερχόμενη τέταρτη αξιολόγηση.

 

Προειδοποίηση πως η ομαλή έξοδος από την κρίση δεν είναι εγγυημένη, καθώς μέσα τους επόμενους μήνες η χώρα μας αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων, απηύθυνε η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, η τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα του Μνημονίου και να ολοκληρώσει γρήγορα την επερχόμενη τέταρτη αξιολόγηση.

 

Επισημαίνει παράλληλα πως η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα θα πρέπει να εμπεδωθεί και να διευρυνθεί ώστε να καταστεί δυνατή η σταθερή πρόσβαση στις αγορές ομολόγων.