Υπεγράφη η Ψηφιακή Διακήρυξη του Ταλίν

Print Friendly and PDF

Η 28 Υπουργοί ψηφιακής πολιτικής της ΕΕ υπέγραψαν σήμερα στο Ταλίν, της προεδρεύουσας Εσθονίας, την ψηφιακή διακήρυξη για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης των Κρατών Μελών, με ειδική πρόνοια στην ψηφιακή αναγνώριση και ταυτοποίηση των πολιτών.

«Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των υπουργών της ΕΕ να εκσυγχρονίσουν τις δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη, γεγονός που αποτελεί σημαντική ώθηση για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία», δήλωσαν εκ μέρους της Κομισιόν ο Αντιπρόεδρος Άντρους Άνσιπ και η Επίτροπος για την ψηφιακή πολιτική Μαρίγια Γκάμπριελ.

«Οι Ευρωπαίοι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεσμεύονται σήμερα να επιταχύνουν την ευρύτερη χρήση των μέσων ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η δήλωση του Ταλίν σηματοδοτεί επομένως σοβαρή πρόοδο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας», αναφέρει ο Αντιπρόεδρος και η Επίτροπος.

Σημειώνουν δε ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, όπως κάνουν και στο σπίτι τους, και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά την εσωτερική αγορά».

Ξεκαθαρίζουν παράλληλα ότι «αυτό είναι δυνατό μόνο με την ισχυρή δέσμευση όλων των κρατών μελών να ολοκληρώσουν την επίσημη κοινοποίηση των μέσων ηλεκτρονικής αναγνώρισης βάσει του κανονισμού eIDAS και να συμμορφωθούν με την αρχή «της μια και μόνης φοράς» για βασικές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ». (Η αρχή «one time only» – κατά την οποία το κράτος μπορεί να ζητά τις ίδιες πληροφορίες από τους ίδιους πολίτες μόνο μια φορά: για την έκδοση διπλώματος οδήγησης δεν έχει το δικαίωμα να ξαναζητήσει διεύθυνση κατοικίας, η οποία για παράδειγμα έχει πιστοποιηθεί κατά την έκδοση ταυτότητας).

«Μόνο τότε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από την πλήρη ανάπτυξη αποτελεσματικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία», καταλήγει η κοινή δήλωση Άνσιπ – Γκάμπριελ.

Η Δήλωση του Ταλίν σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπογράφηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρουσία του Αντιπροέδρου για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Άντρους Άνσιπ από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Ως απάντηση στην έκκληση των αρχηγών κρατών κατά τη διάρκεια της ψηφιακής συνόδου κορυφής στο Ταλίν στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης και εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS) και της αρχής «της μιας μόνο φοράς» για βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι Υπουργοί ανέλαβαν επίσης τη δέσμευση να σχεδιάζουν και να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, με γνώμονα τις αρχές της κεντρικής χρήσης των χρηστών (όπως η ψηφιακή αλληλεπίδραση, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ψηφιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η εμπλοκή των πολιτών, οι μηχανισμοί έννομης προστασίας και οι καταγγελίες).

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που ολοκλήρωσε την επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής eID βάσει του κανονισμού eIDAS. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης και της χρήσης εθνικών ηλεκτρονικών αποδεκτών σε όλα τα κράτη μέλη.