Υπευθυνότητα στη χρήση φυτοφαρμάκων ζητά με ειδική έκθεσή της η Κομισιόν

Print Friendly and PDF

Tα Κράτη Μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τα φυτοφάρμακα πιο υπεύθυνα, ζητά η Κομισιόν, μετά τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης για την οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων. Η έκθεση καταγράφει μεν την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων, αλλά σύμφωνα με τον αρμόδιο Επίτροπο Βιτένις Αντριουκάιτις, ζητά και υπευθυνότητα κατά την χρήση τους.

Η έκθεση καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως αεροψεκασμό, ενημέρωση του κοινού ή κατάρτιση επαγγελματιών. Η έκθεση δείχνει ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Βιτένις Αντριουκάιτις δήλωσε ότι γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι οι πολίτες ανησυχούν για τον αντίκτυπο της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία τους και στο περιβάλλον και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την επίτευξη βιώσιμης χρήσης φυτοφαρμάκων: «Θα συνεχίσω να ενθαρρύνω και να υποστηρίζω τα κράτη μέλη στην αποστολή τους να εφαρμόσουν τα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων», τόνισε.

Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα της Έκθεσης ενώ η οδηγία προσφέρει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση φυτοφαρμάκων, οι βελτιώσεις αυτές είναι περιορισμένες και ανεπαρκείς για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και υγειονομικών βελτιώσεων που σχεδιάζει να επιτύχει η οδηγία. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή της οδηγίας, η οποία παραμένει ανομοιογενής.

Ορισμένα βασικά ευρήματα από την έκθεση περιλαμβάνουν τα εξής: ο αεροψεκασμός απαγορεύεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαιρέσεις που χορηγούνται μόνο υπό αυστηρές συνθήκες, χρήση φυτοφαρμάκων απαγορεύεται ή ελαχιστοποιείται σε δημόσια πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και σχολεία, αλλά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος ή ειδικών περιοχών όπως οι δημόσιοι χώροι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί δεδομένης της έλλειψης μετρήσιμων στόχων στα περισσότερα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ).

Επιπλέον η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (IPM) παραμένει ανεπαρκώς αξιοποιημένη από τα κράτη μέλη. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εγκεκριμένων από την ΕΕ χαμηλής επικινδυνότητας / μη χημικών φυτοφαρμάκων έχει διπλασιαστεί από το 2009. Η συμμόρφωση σε επίπεδο μεμονωμένων καλλιεργητών δεν ελέγχεται συστηματικά από τα κράτη μέλη.

Τέλος καταγράφεται ότι συστήματα κατάρτισης και πιστοποίησης για επαγγελματίες έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ και μέχρι σήμερα σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια αγρότες έχουν εκπαιδευτεί για ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, έχουν δοκιμαστεί 900 000 ψεκαστήρες για ακριβή και ασφαλή εφαρμογή.