Υπ. Εργασίας : Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας

Print Friendly and PDF

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, δήλωσε σήμερα ότι «η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της απασχολησιμότητας των εργαζομένων».

Το χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2017, με θέμα «Συμβουλευτική εναρμόνιση προσόντων και δεξιοτήτων για ένταξη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της εργασίας» ανέγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «με τις κατάλληλες δεξιότητες, τα άτομα εξοπλίζονται για ποιοτικές θέσεις εργασίας και μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους με αυτοπεποίθηση ως ενεργοί πολίτες».

Πρόσθεσε ότι «σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, οι δεξιότητες καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό, την ανταγωνιστικότητα, αποτελούν παράγοντα έλξης για επενδύσεις και καταλύτη στον κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης σε κάθε χώρα».

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε πως «παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, οι σημερινοί εργοδότες θέλουν τους εργαζόμενους ενεργούς και προσαρμοστικούς ως προς τη διά βίου μάθηση, να είναι ενεργά ακροατές και να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσα στο εργασιακό περιβάλλον».

Σημείωσε ότι «προτεραιότητά μας, για αντιμετώπιση του ζητήματος της βιώσιμης μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μεριδίου των φοιτητών στην τεχνική εκπαίδευση και στα τριτοβάθμια τεχνολογικά προγράμματα και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και της επιχειρηματικής κοινότητας».

Επιπλέον, συνέχισε η Υπουργός Εργασίας, «ως Κυβέρνηση προωθούμε την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, με στόχο τη σωστή ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που υπάρχουν τώρα, καθώς και τις μελλοντικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας στην Κύπρο, αλλά και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ».

Το Υπουργείο Εργασίας είπε η κ. Αιμιλιανίδου, «μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), χρηματοδοτεί την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις».

Πρόσθεσε ότι «τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν στους εργοδότες να γνωρίσουν τους νέους φοιτητές ή απόφοιτους και να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο αυτό μια πιθανή έλλειψη δεξιοτήτων, η οποία θα μπορούσε να καλυφτεί μέσα από την εργασιακή εμπειρία».

Αναφέρθηκε και σε προηγούμενη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσόντων.

Καταλήγοντας εξήγησε ότι «η Αρχή αυτή, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα επιλαμβάνεται την ενίσχυση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και εναρμόνισή τους με τα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς και την παρακολούθηση και ένταξη στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου του προγράμματος Αναγνώρισης της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης».