Χρηματοοικονομική επιμόρφωση των πολιτών ζητά η Κεντρική

Print Friendly and PDF

Σε σεμινάριο της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, η Διοικήτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη τόνισε ότι η επαρκής επιμόρφωση των καταναλωτών και των επαγγελματιών βελτιώνει την επαγγελματική τους ευημερία. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είπε ότι, συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ ο αναλφαβητισμός ενέχει κινδύνους για την οικονομία.

Πρόσθετα, η κ. Γιωρκάτζη υπογράμμισε ότι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι κύριο ζήτημα ώστε να υπάρχει χρηματοπιστωτική σταθερότητα. «Η ενημέρωση των καταναλωτών σε αυτό το ζήτημα είναι καίρια για την ευημερία όλων μας», κατέληξε στην ομιλία της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που εκπόνησε για τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στους Κύπριους φοιτητές, ο Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου υπογράμμισε πως σημαντική δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά το κλειδί είναι η εφαρμογή της.

Όπως είπε, τα χρηματοοικονομικά εγγράμματα άτομα αποφεύγουν την ανάληψη χρέους που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, αλλά και έχουν επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, ο κ. Ανδρέου είπε πως, επικεντρώνονται σε τρεις διαστάσεις, τις γνώσεις και δεξιότητες, τις νοοτροπίες και τις πεποιθήσεις, αλλά και τις συμπεριφορές.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Διευθυντής της οικονομικής ανάλυσης και ερευνών της ΚτΚ, Δρ. Γιώργος Κυριάκου, είπε πως ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, διότι η έλλειψη επαρκούς επιμόρφωσης ή και ορθολογιστικής νοοτροπίας των καταναλωτών σε χρηματοοικονομικά θέματα, είχε το δικό του ρόλο στην οικονομική κρίση.

Από μεριάς του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, σημείωσε πως ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός για να επιτύχει χρειάζεται να μπει στο μυαλό των κυπρίων μια ορθολογιστική νοοτροπία, ενώ παρουσίασε παράλληλα εντός του συνεδρίου και κάποια παραδείγματα κακών πρακτικών.

Τι είναι ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός ορίζεται ως ο συνδυασμός ετοιμότητας, γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς, στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων για την οικονομική ευημερία.