Αλλάζουν τα κριτήρια παραχώρησης κυπριακής υπηκόοτητας σε ξένους επενδυτές

Print Friendly and PDF

Το αναθεωρημένο σχέδιο παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές, ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης στοχεύει μέσω των αναθεωρημένων του προνοιών να διασφαλίσει ότι θα ενθαρρύνονται στην πράξη οι πραγματικές επενδύσεις και το πραγματικό όφελος για την κυπριακή οικονομία.

«Αυτό το σχέδιο απόδοσης της κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια και το Υπουργικό αποφάσισε πως λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα πλέον της οικονομίας αλλά και την εμπειρία του σχεδίου πως θα έπρεπε να το επικαιροποιήσουμε να το βελτιώσουμε και να διασφαλίσουμε μέσα από τις πρόνοιες του πως θα ενθαρρύνονται στη πράξη οι πραγματικές επενδύσεις, ο επενδύσεις που θα έχουν πραγματικό όφελος για τη οικονομία μας», ανέφερε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά το πέρας της συνάντησης του με τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.

«Τέτοιους επενδυτές που θα επιλέξουν την Κύπρο ως βάση διαμονής αλλά και για οικονομικής δραστηριοποίησής τους τους θέλουμε», πρόσθεσε.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στον τερματισμό του κριτηρίου για συλλογική επένδυση €12 εκατομμυρίων και την αντικατάστασή της με πρόνοια για ατομική επένδυση €2 εκ και επιπλέον αγορά κατοικίας τουλάχιστον €500.000. Παράλληλα τερματίστηκε η πρόνοια για τραπεζικές καταθέσεις €5 εκατ, παραχώρηση υπηκοότητας σε κουρεμένους καταθέτες και η αγορά ομολόγων ύψους €2,5 εκατ.

Η επένδυση €2 εκατ μπορεί να αφορά:

Επένδυση για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής. Ωστόσο η επένδυση πρέπει να είναι σε οικοδομήσιμη γη και ότι θα υπάρχει επενδυτικό πλάνο για την ανάπτυξή της, ενώ εξαιρείται η αγορά γης σε ζώνη μηδενικής ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η πρόσθετη αγορά κατοικίας ύψους €500.000

Επένδυση για αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ θα πρέπει οι εταιρείες αυτές να εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε Κύπριους πολίτες.

Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που ιδρύονται στην Κύπρο και αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και διενεργούν επενδύσεις αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το κριτήριο εμπίπτουν και οι αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων €2 εκατ,όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα που αδειοδοτήθηκαν από την ΕΚΚ, από εταιρείες που αποδεδειγμένα έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και αφορούν χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σκοπών.

Συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων νοουμένου ότι η συνολική αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον €2 εκ, ενώ ο επενδυτής δύναται να προβεί σε αγορά κυπριακών κρατικών ομολόγων μέχρι και €500.000.

Οι επενδύσεις θα πρέπει να διατηρούνται για περίοδο 3 ετών.

Στα άλλα κριτήρια περιλαμβάνεται ότι ο επενδυτές θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία, ενώ περιλήφθηκε και πρόνοια βάσει της οποίας οι γονείς του εν λόγω επενδυτή μπορούν να αποκτήσουν κυπριακή υπηκοότητα μια πρόσθετη αγορά κατοικίας €500.000.