ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Big brother γίνεται το Τμήμα Φορολογίας

Print Friendly and PDF

Πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων από άλλα κυβερνητικά τμήματα, άρχισε να λαμβάνει το Τμήμα Φορολογίας σε μια προσπάθεια να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Αυτό αποκαλύπτει σε αποκλειστική συνέντευξη του στο nomisma, ο Έφορος Φορολογίας κ. Γιαννάκης Τσαγκάρης, με την ευκαιρία της περιόδου συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών που λήγει στις 30 Απριλίου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσαγκάρης το Τμήμα Φορολογίας μετά από διερεύνηση αναγκών πληροφόρησης για εντοπισμό αδήλωτου εισοδήματος και γενικότερα μη συμμορφωμένων φορολογουμένων, έχει εξασφαλίσει αρκετές Άδειες Διασύνδεσης Αρχείων με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες / Οργανισμούς από το 2006 και έπειτα. Παράλληλα, προσθέτει, βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησης το έργο της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) με το οποίο θα ενοποιούνται, συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται, πληροφορίες από διάφορους Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Η συγκέντρωση της πληροφόρησης γύρω από το φορολογούμενο, τονίζει αναμένεται να επιφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο Τμήμα με αποτέλεσμα την ορθότερη φορολόγηση και με απώτερο στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Αναφερόμενος στα ανείσπρακτα χρήματα από φορολογίες που έχει να εισπράξει το κράτος, ο κ. Τσαγκάρης αναφέρει ότι κατά το τέλος του 2015, το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων μη συμπεριλαμβανομένων ποσών μη εισπράξιμων ποσών ήταν €865 εκ. μαζί με τόκους και επιβαρύνσεις. Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμβριο 2015 ήταν €467 εκ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει €353 εκ. βρίσκονται κάτω από δικαστικά μέτρα, ενώ €113εκ βρίσκονται κάτω από το νέο εισπρακτικό μέτρο τοποθέτησης βάρους (MEMO) σε ακίνητη περιουσία χωρίς την έγκριση του Δικαστηρίου. Επίσης, κατά το 2015, όπου εφαρμόστηκε πιλοτικά το μέτρο της κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς, επιφέροντας δέσμευση περίπου €900χιλ.

Η ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ