Αυξήσεις και υπερωρίες ζητούν οι ημικρατικοί από την κυβέρνηση

Print Friendly and PDF

Τρία αιτήματα υπέβαλαν στον Υπουργό Οικονομικών, αναμένοντας τη διευθέτηση συναντήσεων για τη συζήτησή τους, οι συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΟΗΟ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, με επιστολή τους στις 24 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το πρώτο αίτημα των συντεχνιών είναι η επαναφορά των αποκοπών που έγιναν στις απολαβές των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που δεν υπερβαίνουν τα €1500.

Το δεύτερο αίτημα είναι να συζητηθεί η επαναφορά του ύψους της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και των επιδομάτων στα επίπεδα που ίσχυαν πριν το 2012.

Το τρίτο αίτημα είναι να συζητηθεί η διάθεση ποσοστού για χειρισμό σε κάθε ξεχωριστό οργανισμό προς αντιμετώπιση επί μέρους θεμάτων κατά τη συζήτηση ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον κάθε οργανισμό.

Στην επιστολή οι συντεχνίες σημειώνουν ότι με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο που υπέγραψαν με την Κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, έχει συνέλθει ο Μηχανισμός που προβλέπεται και έχει διαπιστωθεί ότι για το 2017 η διαφορά μεταξύ του ποσοστού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και της μεταβολής που προκύπτει από τη διαφοροποίηση στα επίπεδα απασχόλησης, επιτρέπει την παραχώρηση ωφελημάτων πέραν της προσαύξησης, η οποία έχει ήδη προϋπολογιστεί.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Μηχανισμού, επισημαίνουν οι συντεχνίες, το ίδιο ισχύει και για το 2018.

Οι συντεχνίες υποβάλλουν τα αιτήματα δεσμευόμενες ότι το κόστος που θα προκύψει από το συνολικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν θα υπερβαίνει το ανώτερο όριο της πιο πάνω διαφοράς για τη διετία 2017-2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται τις επόμενες ημέρες να είναι έτοιμα γραπτώς τα οικονομικά στοιχεία για το 2017 και οι προβλέψεις για το 2018, στη βάση των οποίων θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες.