Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Κύπρο

Print Friendly and PDF

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Κύπρο αυξήθηκε από τις 115,5 μονάδες τον Απρίλιο σε 116,1 το Μάιο, σύμφωνα με την Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, μετά τις έντονες αυξήσεις του Απριλίου, ο ίδιος δείκτης (ESI) επιβραδύνθηκε τον Μάιο τόσο στη ζώνη του ευρώ (κατά 0,5 μονάδες σε 109,2) όσο και στην ΕΕ (κατά 1,0 μονάδες σε 109,7).

Η επιβράδυνση οφείλεται, στην περίπτωση της ευρωζώνης, στη μείωση της εμπιστοσύνης επί των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, ενώ η εμπιστοσύνη στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στους καταναλωτές παρέμεινε γενικά σταθερή σε υψηλά επίπεδα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, ο δείκτης ESI αυξήθηκε έντονα στη Γαλλία (+1,5) και ελαφρά στην Ισπανία (+0,5), ενώ μειώθηκε στην Ιταλία (-0,9) και ακόμα περισσότερο στη Γερμανία (-1,5) και την Ολλανδία (-2,1).

Στην περίπτωση της ΕΕ (-1,0) η επιδείνωση οφειλόταν κυρίως στην έντονη υποβάθμιση του δείκτη στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,3) αλλά και στην Πολωνία (-0,9 ).

Στη ζώνη του ευρώ, η εμπιστοσύνη παρέμεινε γενικά σταθερή στη βιομηχανία και στους καταναλωτές. Στην ΕΕ, εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε εντονότερα από ό, τι στη ζώνη του ευρώ στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επιδεινώθηκε ελάχιστα.

Ταυτόχρονα, τον Μάιο του 2017, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος (BCI) για τη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά -0,20 μονάδες στις +0,90. Η διόρθωση οφείλεται στην έντονη επιδείνωση των εκτιμήσεων των διευθυντών εταιριών επί της προηγούμενης παραγωγής και, σε μικρότερο βαθμό, στα αποθέματα τελικών προϊόντων. Αντίθετα, βελτιώθηκαν οι προσδοκίες παραγωγής, παραγγελιών και εξαγωγών.