Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Κύπρο

Print Friendly and PDF

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Κύπρο αυξήθηκε από τις 115,5 μονάδες τον Απρίλιο σε 116,1 το Μάιο, σύμφωνα με την Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, μετά τις έντονες αυξήσεις του Απριλίου, ο ίδιος δείκτης (ESI) επιβραδύνθηκε τον Μάιο τόσο στη ζώνη του ευρώ (κατά 0,5 μονάδες σε 109,2) όσο και στην ΕΕ (κατά 1,0 μονάδες σε 109,7).

Η επιβράδυνση οφείλεται, στην περίπτωση της ευρωζώνης, στη μείωση της εμπιστοσύνης επί των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, ενώ η εμπιστοσύνη στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στους καταναλωτές παρέμεινε γενικά σταθερή σε υψηλά επίπεδα.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, ο δείκτης ESI αυξήθηκε έντονα στη Γαλλία (+1,5) και ελαφρά στην Ισπανία (+0,5), ενώ μειώθηκε στην Ιταλία (-0,9) και ακόμα περισσότερο στη Γερμανία (-1,5) και την Ολλανδία (-2,1).

Στην περίπτωση της ΕΕ (-1,0) η επιδείνωση οφειλόταν κυρίως στην έντονη υποβάθμιση του δείκτη στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,3) αλλά και στην Πολωνία (-0,9 ).

Στη ζώνη του ευρώ, η εμπιστοσύνη παρέμεινε γενικά σταθερή στη βιομηχανία και στους καταναλωτές. Στην ΕΕ, εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε εντονότερα από ό, τι στη ζώνη του ευρώ στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών επιδεινώθηκε ελάχιστα.

Ταυτόχρονα, τον Μάιο του 2017, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος (BCI) για τη ζώνη του ευρώ μειώθηκε κατά -0,20 μονάδες στις +0,90. Η διόρθωση οφείλεται στην έντονη επιδείνωση των εκτιμήσεων των διευθυντών εταιριών επί της προηγούμενης παραγωγής και, σε μικρότερο βαθμό, στα αποθέματα τελικών προϊόντων. Αντίθετα, βελτιώθηκαν οι προσδοκίες παραγωγής, παραγγελιών και εξαγωγών.

Print Friendly, PDF & Email