Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Print Friendly and PDF

Τον Απρίλιο 2017 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου να αυξάνεται κατά 1,3 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Κέντρου Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου, η αύξηση οφείλεται σε ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στις κατασκευές, καθώς και σε οριακή βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο.

Η άνοδος του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από ευνοϊκότερες αξιολογήσεις για την οικονομική κατάσταση και τη ζήτηση της επιχείρησης το τελευταίο τρίμηνο. Η καλυτέρευση του κλίματος στις κατασκευές οφείλεται σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την απασχόλησή τους και σε λιγότερο δυσμενείς αξιολογήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα τους. Η άνοδος του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν οριακή, αφού η βελτίωση στις προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις σχεδόν αντισταθμίστηκε από τη χειροτέρευση στις αξιολογήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και τα αποθέματα.

Η επιδείνωση του κλίματος στη μεταποίηση οφείλεται στις αρνητικότερες αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και στην προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο. Η χειροτέρευση του καταναλωτικού κλίματος συνδέεται με αρνητικότερη στάση των καταναλωτών προς την αποταμίευση και με πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις σχετικά με τη μείωση της ανεργίας.