Με 193 πλεονασμούς προχωρά η Τράπεζα Κύπρου

Print Friendly and PDF

Επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας έστειλε η Τράπεζα Κύπρου, ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε πλεονασμούς προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων που θα πλεονάσει είναι κλειδωμένες στις 193. Τα τμήματα που αφορούν είναι σε διάφορες βαθμίδες και είναι αποτέλεσμα του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τράπεζας.

Παρά την αποτυχία των σχεδίων εθελούσιας εξόδου αφού αποχώρησαν μόνο 73 υπάλληλοι, η Τρ. Κύπρου προχωρά με βάση το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα συγχωνεύσει ή θα καταργήσει υπηρεσίες και σ’ αυτά τα πλαίσια ενημέρωσε το υπουργείο σε σχέση με τις προθέσεις της. Η κίνηση να αποστείλει την απόφαση της στο Υπουργείο Εργασίας, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του νόμου περί πλεονασμού που υποχρεώνει τον εργοδότη σε χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την υλοποίηση του πλεονασμού να ενημερώσει το Υπουργείο.

Ανοικτό πάντως παραμένει το ενδεχόμενο κάποια άτομα να αποχωρήσουνπροτού η τράπεζα προχωρήσει σε πλεονασμούς αφού έγιναν απευθείας επαφές με το προσωπικό που θεωρείται ως μη αναγκαίο με βάση την αναδιάρθρωση.