Προβληματικές διαδικασίες πρόσληψης ακαδημαϊκών στο ΑΠΚ, λέει η ΔΕΔΕ

Print Friendly and PDF

H Συντεχνία Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) καταγγέλλει με ανακοίνωση τις πρακτικές πρόσληψης που εφαρμόζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις προσλήψεις Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚ) λειτουργεί στη λογική του ΣΕΠ, δηλαδή ακαδημαϊκού προσωπικού που προσλαμβάνεται με δεκαμηνιαίες συμβάσεις, με εκμίσθωση υπηρεσιών, σε υπόσταση αυτοεργοδοτούμενου, χωρίς συμβολή του εργοδότη στην κοινωνική ασφάλιση του εργαζόμενου, αναφέρει η ΔΕΔΕ. Προσθέτει ότι ο μισθός όχι μόνο είναι χαμηλός, αλλά κυρίως δεν είναι σταθερός αφού εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που εγγράφονται στο κάθε μάθημα και μπορεί άρα να περιοριστεί στα 300 ευρώ μηνιαίως ακάθαρτα.

Οι πρακτικές πρόσληψης που εφαρμόζονται στο ΑΠΚ προωθούν την εργοδότηση ατόμων που κατέχουν οργανικές θέσεις, σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Ελλάδας, αλλά και άλλες μόνιμες θέσεις, ακόμα και στη δημόσια υπηρεσία, ενώ νέοι ακαδημαϊκοί με ανταγωνιστικά βιογραφικά που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο αποκλείονται από αυτό τον χώρο εργασίας.

Η Συντεχνία ΔΕΔΕ θεωρεί χρέος της Πολιτείας να λογοδοτήσει στην κυπριακή κοινωνία και στους ίδιους τους νέους για τις πρακτικές που εφαρμόζει το ΑΠΚ και πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «την έλλειψη διαφάνειας των κριτηρίων στις προσλήψεις, τον τριετή χρονικό περιορισμό που ουσιαστικά αντικρούει τη λογική επιλογής ακαδημαϊκού προσωπικού με βάση ακαδημαϊκά προσόντα, και την αυθαίρετη εφαρμογή καθαρά τυπικών προτεραιοτήτων που τελικά οδηγούν στην πρόσληψη αυτών που δεν έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης και ανέλιξης στον ακαδημαϊκό χώρο εργασίας».