ΚΤ: Στα 21,9 δισ. ευρώ το χρέος των κυπριακών νοικοκυριών

Print Friendly and PDF

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 στα 45,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 65% αφορά μετρητά και καταθέσεις, 2% αφορά χρεόγραφα, 20% μετοχές και 14% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 στα 21,9 δισ. ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους να παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα στο 122,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 57,8 δισ. ευρώ με αναλογία 15% σε μετρητά και καταθέσεις, 6% σε δάνεια, 0,3% σε χρεόγραφα, 52% σε μετοχές και 27% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Το χρέος2 του τομέα στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ανήλθε στα 40 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους3 να βρίσκεται στο 223,4% του ΑΕΠ.