Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο αναδιάρθρωσης δημοσίων κόκκινων δανείων

Print Friendly and PDF

Το δρόμο της Ολομέλειας παίρνει το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στους δανειστικούς επιτρόπους του κράτους να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις και υπό προϋποθέσεις διαγραφών δανείων που παραχωρούσε παλαιότερα το κράτος σε πρόσωπα, κοινότητες ή και σε διάφορους οργανισμούς.

Στη σημερινή συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αποφασίστηκε, με τη συγκατάθεση και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως ο Γενικός Ελεγκτής συμμετέχει ως παρατηρητής στις συνεδρίες της Επιτροπής των Δανειστικών Επιτρόπων που θα λαμβάνει απόφαση για τη διαγραφή ή αναδιάρθρωση ενός δανείου.

€77,5 εκατομμύρια ευρώ σε κόκκινα δημόσια δάνεια

Τα συνολικά δάνεια σε αριθμό ανέρχονται σε 614, με το υπόλοιπο στις 28 Φεβρουαρίου 2017 να ανερχόταν στα €51,4 εκ., με τις καθυστερήσεις να ανέρχονταν σε €44,2 εκ. Παράλληλα άλλα 381 δάνεια, ύψους €4,6 εκ., έχουν παγοποιηθεί. Εξάλλου δάνεια ύψους €21,4 είχαν παραχωρηθεί στη Συνεργατική Κεντρική.

Ενδεικτικά, από τα 614 δάνεια, έχουν δοθεί 150 φοιτητικά δάνεια, 102 για άρδευση τ/κ γης, 102 σε αρδευτικά τμήματα, 74 σε κοινοτικά συμβούλια, 46 για οδικές μεταφορές, 41 για σκοπούς αλιείας, 46 σε οδικές μεταφορές και 25 για τουριστικούς σκοπούς. Στα παγοποιημένα δάνεια περιλαμβάνονται δάνεια προς ΕΒΚΑΦ, σε επιτροπές υδατοπρομήθειας, επιτροπές δημόσιας υγείας.