Το Ecofin επικύρωσε τις συστάσεις για την κυπριακή οικονομία

Print Friendly and PDF

Το Συμβούλιο Ecofin ζήτησε σήμερα τη λήψη πολιτικών μέτρων και την ισχυρή δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία η Κομισιόν έχει κρίνει πως υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, ιδίως όταν «οι ανισορροπίες επηρεάζουν τη ζώνη του ευρώ», καλώντας τις κυβερνήσεις να τις να αντιμετωπιστούν με διατηρήσιμο τρόπο.

Οι 28 υπουργοί οικονομικών ζήτησαν επίσης να ενισχυθεί η εφαρμογή, προκειμένου να προληφθεί η λεγόμενη «κόπωση των μεταρρυθμίσεων». Το Συμβούλιο συμπέρανε ότι εφαρμογή τους είναι άνιση μεταξύ των τομέων πολιτικής και των κρατών μελών και μόνο σε μερικές περιπτώσεις σημειώθηκε σημαντική πρόοδος.

Συγκεκριμένα και σε ότι αφορά την Κύπρο, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων το Ecofin συμφωνεί ότι 12 από τα εξεταζόμενα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία ​​και Σουηδία) αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες διαφορετικής φύσης και σοβαρότητας και ότι η Φινλανδία δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Στην παράγραφο 5 των συμπερασμάτων μάλιστα, οι 28 αναφέρουν ότι συμφωνούν «με την άποψη της Κομισιόν ότι υπάρχουν υπερβολικές ανισορροπίες σε 6 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία) και σημειώνουν την πρόθεση της Κομισιόν να επανεξετάσει τον Μάιο την εκτίμησή της για τρεις χώρες που εντοπίστηκαν με υπερβολικές ανισορροπίες (Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία), υπό το φως των διαρθρωτικών προκλήσεων που προκύπτουν από την εις βάθος ανάλυση (IDR), λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο φιλοδοξιών του εθνικού τους προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Το Ecofin συμφωνεί επιπλέον να εξετάσει προσεκτικά τις τυχόν περαιτέρω αναθεωρήσεις της Κομισιόν προκειμένου να διαπιστώσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Κομισιόν αποφάσισε να μην επιτείνει την διαδικασία περί μακροοικονομικών ανισορροπιών για την Κύπρο, δεδομένου ότι το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κρίθηκε επαρκές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε εξάλλου ότι η παλαιότερη απαίτηση για πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα δεν τίθεται πλέον. Το τελευταίο επιβεβαίωσαν και πηγές της Κομισιόν, με καλή γνώση του Κυπριακού φακέλου, καθώς θεωρούν ότι το ζήτημα με το διαρθρωτικό έλλειμμα έχει επιλυθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ