Άντληση €52,5 εκ. από 6ετή ομόλογα

Print Friendly and PDF

Περισσότερο από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε ο αρχικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών για άντληση 10 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της έκδοσης εξαετών κρατικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα, (8η Σειρά), με την Κυπριακή Δημοκρατία να αντλεί συνολικό ποσό €52.509.400.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, λήφθηκαν 87 αιτήσεις για συνολικό ποσό €52.509.400, το οποίο έγινε ολόκληρο αποδεκτό. Η συνολική ονομαστική αξία των 6ετών ομολόγων ανέρχετο στα 10.000.000 ευρώ.

Από τις 87 αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές, οι 67 υποβλήθηκαν από Κύπριους και 20 αιτήσεις από αλλοδαπούς επενδυτές.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, οι αξίες των αιτήσεων κυμαίνονταν από €2.000 μέχρι €2.500.000. Από το συνολικό ποσό των €52.509.400, τα €46.550.000 αφορούσαν αιτήσεις ξένων επενδυτών.

Τέλος, το ΓΔΔΧ αναφέρει ότι εκδόσεις εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα θα συνεχιστούν με την 9η Σειρά 2016 Λήξης 2022, με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000, η οποία θα εκδοθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από την 1η μέχρι τις 19 Αυγούστου 2016.