Περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη διεκδικεί η ΣΕΚ

Print Friendly and PDF

Η Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) «διαβεβαιώνει τις χιλιάδες μέλη της και όλους τους εργαζόμενους αλλά και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πως, με δυναμισμό και διεκδικητικότητα θα απαιτήσει την υλοποίηση πολιτικών που θα καθιστούν την Ευρώπη και την Κύπρο περισσότερο κοινωνικά δίκαιη».

Σε ανακοίνωσή της ΣΕΚ η με την ευκαιρία της 7ης Οκτωβρίου, «Παγκόσμιας Ημέρας για την Αξιοπρεπή Εργασία» καλεί την κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εργασίας και το σύνολο των κοινωνικών εταίρων «να συμβάλουν θετικά προς την προώθηση και επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου».

Προσθέτει ότι «αναμφίβολα, η αξιοπρέπεια στην εργασία αποτελεί μια στρατηγική μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη, με επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό συστατικό στην ανοικοδόμηση δίκαιων και ισόνομων κοινωνιών».

Η ΣΕΚ, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, διεκδικεί «διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, θέτοντας τέλος στη φτώχεια, στην ανισότητα, στη διάκριση, στην εκμετάλλευση και στον κοινωνικό αποκλεισμό».

Διεκδικεί, επίσης, «επιβεβαίωση και εφαρμογή του δικαιώματος των εργαζομένων για ένταξη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογική διαπραγμάτευση με τους εργοδότες, στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Στις διεκδικήσεις της ΣΕΚ περιλαμβάνεται και η «επέκταση και διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας, με επαρκή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, σε οποιασδήποτε μορφής σύνταξη, σε επιδόματα ανεργίας, ασθενείας και άλλα, στην προστασία της μητρότητας και στην ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, μέσα από το ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο Υγείας που εφαρμόζεται σύντομα».

Τέλος, η ΣΕΚ αξιώνει «ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους, τόσο σε επίπεδο μισθολογικών και άλλων ωφελημάτων και δικαιωμάτων, όσο και σε ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης».