Η Κομισιόν ενέκρινε τις ανά χώρα συστάσεις, την 6η έκθεση για την Ελλάδα και την μεταμνημονιακή έκθεση της Κύπρου

Tις ειδικές ανά χώρα συστάσεις (ΕΚΕ -CSRs Country Specific Recomendations) την έκτη ενισχυμένη έκθεση εποπτείας της Ελλάδας, και τις εκθέσεις παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα για την Ισπανία και την Κύπρο, υιοθέτησε σήμερα η Κομισιόν.


Η 6η έκθεση για την Ελλάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, "λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που θέτει το ξέσπασμα του Coronavirus, η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις δέουσες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις "

Η Κομισιόν ενέκρινε επίσης εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται ήδη στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου, καθώς τα εεν λόγω κράτη θα ξεπεράσουν τυπικά το όριο του ελλείμματος 3% το 2020. Οι εκθέσεις για τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και η Ισπανία αξιολογούν επίσης τη συμμόρφωση αυτών των κρατών μελών με το κριτήριο του χρέους το 2019, βάσει επιβεβαιωμένων στοιχείων που επικυρώθηκαν από την Eurostat. Αυτές οι εκθέσεις λαμβάνουν υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στα εθνικά δημόσια οικονομικά και η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι "επί του παρόντος, δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος".

Αναλυτικά, οι συστάσεις διαρθρώνονται γύρω από δύο στόχους: βραχυπρόθεσμα, μετριασμός των σοβαρών αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που διευκολύνει την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καλύπτουν επίσης τις τέσσερις διαστάσεις της ανταγωνιστικής αειφορίας - σταθερότητα, δικαιοσύνη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα - και επίσης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία.

Οι συστάσεις καλύπτουν τομείς όπως η επένδυση στη δημόσια υγεία και η ανθεκτικότητα του τομέα της υγείας, η διατήρηση της απασχόλησης μέσω της εισοδηματικής στήριξης για τους πληγέντες εργαζόμενους, η επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, η υποστήριξη του εταιρικού τομέα (ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και η ανάληψη δράσης κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και ξέπλυμα χρήματος.

Οι δημοσιονομικές ΕΚΕ φέτος είναι ποιοτικές, αποκλίνουν από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που κανονικά θα ισχύουν. Αντικατοπτρίζουν την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, συνιστώντας στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, τη διατήρηση της οικονομίας και τη στήριξη της επακόλουθης ανάκαμψης.

"Όταν το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συνετών μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών θέσεων και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις", τονίζει η Κομισιόν

Ο Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε σχετικά: "η πανδημία μας έχει χτυπήσει σαν αστεροειδή και άφησε μια τρύπα σε σχήμα κρατήρα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το εαρινό οικονομικό πακέτο  έχει αναδιατυπωθεί και εξορθολογιστεί για να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη μας καθώς κατευθύνονται στην καταιγίδα. Σε αυτήν την άμεση φάση, εστιάζουμε στην επένδυση στη δημόσια υγεία και στην προστασία θέσεων εργασίας και εταιρειών. Καθώς μεταβαίνουμε στην ανάκαμψη, το Εξάμηνο θα είναι απαραίτητο για την παροχή μιας συντονισμένης προσέγγισης βάλουμε τις οικονομίες μας πίσω στο δρόμο για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω. Χρειαζόμαστε επίσης μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα πρέπει να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της επίτευξης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ταυτόχρονα τόνωσης επενδύσεων."

Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni, συμπλήρωσε: "η πανδημία και τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού έχουν προκαλέσει ένα βίαιο πλήγμα για τις οικονομίες της Ευρώπης. Αυτές οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση. Οι προτεραιότητες σήμερα είναι η ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, η υποστήριξη των εργαζομένων μας, η διάσωση των επιχειρήσεων μας. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε πριν από αυτήν την κρίση δεν έχουν εξαφανιστεί. Έτσι, καθώς κοιτάζουμε το μέλλον, οι επενδυτικοί και μεταρρυθμιστικοί μας στόχοι πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένοι στην επιτυχία των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων και στη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι όλοι πρέπει να πληρώσουν το μερίδιό τους: δεν μπορεί να υπάρξει χώρος για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης και δικαιοσύνης".

Ο Nicolas Schmit, Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τόνισε: "η στήριξη των εργαζομένων, η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η διασφάλιση του δικαιώματος στους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους θα είναι κορυφαίες προτεραιότητες για την οικονομική μας ανταπόκριση στην κρίση, καθώς και για τη διασφάλιση μιας πράσινης χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακής μετάβασης".

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ