Μειώθηκαν κατά 1,2% οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στην Κύπρο

Tον Μάιο του 2020, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ κατά 0,5% στην ΕΕ και κατά -1,2 στην Κύπρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Απρίλιο του 2020, οι τιμές μειώθηκαν κατά 2,0% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,9% στην ΕΕ και κατά -0,4 στην Κύπρο. Τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 5,0% στη ζώνη του ευρώ, κατά 4,6% στην ΕΕ και κατά -1,9 στην Κύπρο.

Αναλυτικά, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, μειώθηκαν κατά 1,4% στον ενεργειακό τομέα, κατά 0,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και για ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,3%.

Στην ΕΕ, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 1,2% στον ενεργειακό τομέα, κατά 0,6% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 0,4% για τα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές παρέμειναν σταθερές για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,4%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στο Βέλγιο (-4,6%), τη Σλοβακία (-1,7%) και τη Λιθουανία (-1,3%), ενώ οι μόνες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (+ 1,2%), στην Εσθονία (+ 0,7%) ) και Τσεχία (+ 0,4%).

Οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, μειώθηκαν κατά 17,2% στον τομέα της ενέργειας και κατά 2,9% για τα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,9% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά και για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,3% για ανθεκτικά καταναλωτικά αγαθά. Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,6%.

Στην ΕΕ, οι τιμές μειώθηκαν κατά 16,6% στον ενεργειακό τομέα και κατά 2,7% για τα ενδιάμεσα αγαθά, ενώ οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,1% για τα κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 1,2% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά και κατά 1,4% για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά . Οι τιμές στο σύνολο της βιομηχανίας εκτός της ενέργειας μειώθηκαν κατά 0,5%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (-11,3%), το Βέλγιο (-9,6%) και την Ισπανία (-8,7%), ενώ οι μόνες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Μάλτα (+ 1,5%) και στο Λουξεμβούργο (+ 0,1%).

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ