Συνέλευση και αποφάσεις Lanitis Golf Public Co. Limited

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στη Λεμεσό η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Lanitis Golf Public Co. Limited.

Στην εν λόγω ετήσια γενική συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι οι οποίοι συνολικά εκπροσωπούσαν ποσοστό πέραν του 99% από το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας έχουν ληφθεί ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Έχουν εγκριθεί οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2019. 
2. Έχει εγκριθεί η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2019.
3. Έχει αποφασισθεί η επανεκλογή των απερχόμενων διοικητικών συμβούλων κ. κ. Alec A. Mizzi, Μάριου Ε. Λανίτη, Kevin Valenzia, Δημήτρη Σολομωνίδη, Mark Gasan, Κώστα Χαρίτου και Matthew Portelli 
4. Έχει αποφασιστεί ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή μέχρι την πλήρη δραστηριοποίηση της Εταιρείας. 
5. Έχει αποφασισθεί ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Deloitte Limited για το 2020 με αμοιβή που θα καθορισθεί αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ