Κίνδυνο φτώχιας στους Κύπριους δείχνει έρευνα της ΕΕ

Έρευνα της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σε κράτη μέλη της , δείχνει ότι η Κύπρος έχει ψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα παραστατικά στην ετήσια έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύει την έρευνα με θέμα «Η Κύπρος στην Κλίμακα της Ε.Ε.», αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στις έξι χώρες της Ε.Ε. με υψηλότερο ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης το οποίο ανέρχεται στο 15,3%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 8,9%. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι πολύ μεγαλύτερος στις ηλικίες άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα άτομα άνω των 65 ετών για το έτος αναφοράς, δηλαδή το 2014, ήταν για την Κύπρο στο 22,4%, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 13,8. Αρκετά υψηλό ήταν και το ποσοστό όσον αφορά τις καθυστερημένες οφειλές, είτε δόσεις δανείων, ενοικίων ή πάγιων λογαριασμών, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Το ποσοστό αυτό για την Κύπρο, έφτασε το 34,2%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 12,6%. Πολλά απόβλητα Μέσα από την έρευνα στην οποία γίνεται σύγκριση της Κυπρου με άλλες χώρες της Ε.Ε φαίνεται ότι η Κύπρος Κύπρος είναι η τρίτη μικρότερη χώρα σε πληθυσμό από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, μεγάλο πρόβλημα παρουσιάζεται και στα απόβλητα η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο, είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ε.Ε. Επίσης, το μεγαλύτερο μέλος (80,4%) των αστικών αποβλήτων απορρίπτεται σε σκυβαλότοπους, δεικνύοντας ότι στην Κύπρο η χρήση άλλων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων είναι ακόμη περιορισμένη.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ