ΕΥ: Κορυφαία προτεραιότητα η διαχείριση των φορολογικών κινδύνων

Ως μία από τις σπουδαιότερες προτεραιότητες κατατάσσει το 75% των επιχειρήσεων τη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων, σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young (EY) για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 66% το 2013. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με την ΕΥ, αντανακλά την επίδραση των διεθνών εκκλήσεων για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια στα υπό συζήτηση θέματα των διοικητικών συμβουλίων. H έκθεση διαπιστώνει ωστόσο, ότι το 21% των επιχειρήσεων υστερεί ως προς τη λειτουργική ετοιμότητα προκειμένου να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ενδοομιλικών τιμολογήσεων, ενώ μόνο το 21% έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους διεθνείς κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Το 69% παράλληλα, θεωρεί τη θέσπιση ενός ξεκάθαρου σχεδίου ως την καλύτερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών ζητημάτων που σχετίζονται με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Ωστόσο, μόλις το 35% θεωρεί ότι είναι προετοιμασμένο για άμεσες ενέργειες. Και καθώς πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ξεπερασμένων συστημάτων και διαδικασιών, το 49% αναφέρει την έλλειψη αυτοματισμού ως την πλέον δύσκολη πρόκληση στην υιοθέτηση του μοντέλου λειτουργίας. Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Στέφανος Μήτσιος, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί τα εξής: «Καθώς όλες οι κυβερνήσεις επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις, οι επιχειρήσεις και στη χώρα μας καλούνται να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να ευθυγραμμίσουν τις ενδοομιλικές τους τιμολογήσεις με αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα αναφορών.» Η Ελλάδα βρισκόταν ένα βήμα μπροστά, έχοντας ενσωματώσει αρκετές από τις αλλαγές, δείγμα χρηστής διοίκησης. Σήμερα, οι επιχειρήσεις, καλούνται να δράσουν άμεσα προκειμένου (α) να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στο επιχειρησιακό μοντέλο τους και στις διαδικασίες διαχείρισης των φορολογικών κινδύνων τους, (β) να εντοπίσουν την επάρκεια σε επίπεδο πληροφόρησης αρχικά και σε επίπεδο διαχείρισης ακολούθως και (γ) να καλύψουν τις ελλείψεις τους». ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ