Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το Δεκέμβρη

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι, η ηλεκτρονική υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το μήνα Δεκέμβριο 2016, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 16/01/2017. H παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η 15η Ιανουαρίου 2017, τελευταία ημερομηνία υποβολής του πιο πάνω Πίνακα, δεν είναι εργάσιμη μέρα. Η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) μετά την15η Ιανουαρίου 2017, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ύψους €50,00.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ