Το ΕΔ επικύρωσε δέσμευση κεφαλαίων της ρωσικής Almaz - Antey

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικύρωσε σήμερα τη δέσμευση κεφαλαίων της ρωσικής επιχείρησης Almaz-Antey, που αποφασίστηκε από τις κοινοτικές αρχές ως, μεταξύ άλλων, αντίμετρο στη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία το 2014. Τότε το Συμβούλιο της ΕΕ είχε αποφασίσει να δεσμεύσει τα κεφάλαια της ρωσικής εταιρΕίας Almaz-Antey Air and Space Defence («Almaz-Antey») για τους εξής λόγους καθώς είναι κρατική εταιρεία και κατασκευάζει αντιαεροπορικό οπλισμό, που περιλαμβάνει πυραύλους εδάφους-αέρος με τους οποίους εφοδιάζει το ρωσικό στρατό. Το Δικαστήριο δέχθηκε το σκεπτικό ότι οι ρωσικές αρχές εφοδιάζουν με βαρύ οπλισμό τους αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας, συμβάλλοντας στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται από τους αυτονομιστές, μεταξύ άλλων και για την κατάρριψη αεροσκαφών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι Συμβούλιο της ΕΕ δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας με την απόφασή του για δέσμευση των κεφαλαίων οντοτήτων που στηρίζουν, υλικά ή οικονομικά, ενέργειες της ρωσικής Κυβέρνησης, οι οποίες υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Ειδικότερα, η δέσμευση των κεφαλαίων των οντοτήτων αυτών καθιστά δυνατή την επίτευξη του σκοπού αποτροπής της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δεδομένου ότι αφορά, αφενός, πρόσωπα ή οντότητες που είναι υπεύθυνα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας αλλά και, αφετέρου, πρόσωπα και οντότητες που στηρίζουν, υλικά ή οικονομικά, τις ενέργειες αυτές, το Συμβούλιο μπορούσε εύλογα να προσδοκά ότι οι ενέργειες αυτές είτε θα σταματούσαν είτε ότι η ανάληψή τους θα δυσχεραινόταν, για να προωθηθεί έτσι η ειρηνική επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι το Συμβούλιο δεν όφειλε να αποδείξει θετικά ότι τα όπλα που κατασκευάζει η Almaz-Antey χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία από τους αυτονομιστές. Ειδικότερα, η απόδειξη αυτή είναι δυσχερής ιδίως στην περίπτωση σύγκρουσης όπου ούτε η ακριβής απόδοση της ευθύνης είναι ευχερής ούτε και ο προσδιορισμός του είδους του οπλισμού που χρησιμοποιείται από τους αντιμαχόμενους. Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει επίσης ότι η ύπαρξη απλού κινδύνου ότι ορισμένη οντότητα θα έχει επιλήψιμη συμπεριφορά ενδέχεται να αρκεί για τη δέσμευση των κεφαλαίων της.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ