ΚΥΠΡΟΣ

Φωτιά στις εγκαταστάσεις της ΑΗΚ σε δύο πολυκατοικίες στη Λευκωσία

Πρόεδρος: Τα μόνιμα μέλη του ΣΑ πρέπει να είναι παρόντα στην πολυμερή