Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Alpha Bank Κύπρου

Νέο διευθύνων σύμβουλο αναμένεται να έχει η Alpha Bank λόγω της συνταξιοδότηση του κ. Γιώργου Γεωργίου. Καθήκοντα αναμένεται να αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτεντάκης.
Ο κ. Γεωργίου διορίστηκε το 2011 διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα μετά την αποχώρηση του κ. Κώστα Κόκκινου. Ο διορισμός του κ. Κουτεντάκη εκκρεμεί λόγω των απαραίτητων διαδικασιών που πρέπει να γίνουν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και υπολογίζεται το θέμα να κλείσει μέχρι τον Μάρτιο. O νέος διορισμός συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που η τράπεζα προσπαθεί να εξυγιάνει τον ισολογισμό της. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 κατέγραψε κέρδη μετά φόρων €7,6 εκατ. σε σύγκριση με ζημιά €15,1 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2015. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) ανέρχονται σε €1.753,8 εκατ. και αποτελούν το 62% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις κατά την 30.6.2016 ανέρχονται σε €774,4 εκατ. και καλύπτουν το 44,2% των μη εξυπηρετούμενων δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με τον με τον ορισμό της EBA.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ