Νέος Σύμβουλος Εισαγωγής στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχει εγκρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 7.2. της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχουν τροποποιηθεί) το γραφείο «FINCAP Advisers Ltd», ως Σύμβουλο Εισαγωγής στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ.
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ